5 смарт часовника
Смарт часовник печелят:

0889912XXX
0894051XXX
0876423XXX
0897753XXX
0889447XXX

10 безжични слушалки
Безжични слушалки печелят:
0885774XXX
0896022XXX
0897478XXX
0899300XXX
0888812XXX
0878569XXX
0887719XXX
0899669XXX
0897259XXX
0887388XXX
100 комплекта Здраве
Комплект "Здраве" печелят:
0878973XXX
0876173XXX
0889660XXX
0883440XXX
0889605XXX
0882867XXX
0898247XXX
0876592XXX
0877505XXX
0882969XXX
0888312XXX
0895072XXX
0885338XXX
0889139XXX
0889098XXX
0897824XXX
0896610XXX
0885466XXX
0896833XXX
0895050XXX
0897854XXX
0888921XXX
0877977XXX
0879861XXX
0878636XXX
0877067XXX
0879604XXX
0889722XXX
0885966XXX
0889980XXX
0885916XXX
0896112XXX
0896421XXX
0883428XXX
0888994XXX
0877341XXX
0898245XXX
0885308XXX
0877642XXX
0876863XXX
0895441XXX
0888913XXX
0897226XXX
0889486XXX
0889475XXX
0882177XXX
0899716XXX
0876099XXX
0882927XXX
0898433XXX
0888591XXX
0988726XXX
0888583XXX
0885333XXX
0895611XXX
0895220XXX
0879880XXX
0886668XXX
0886316XXX
0876339XXX
0897993XXX
0895794XXX
0877215XXX
0877124XXX
0877255XXX
0896669XXX
0877228XXX
0899156XXX
0876968XXX
0887402XXX
0898848XXX
0885879XXX
0899856XXX
0888862XXX
0877734XXX
0883335XXX
0896731XXX
0890528XXX
0885614XXX
0895420XXX
0896763XXX
0894666XXX
0876497XXX
0889423XXX
0886022XXX
0897804XXX
0883378XXX
0888812XXX
0887972XXX
0894864XXX
0988835XXX
0885819XXX
0898486XXX
0898936XXX
0899944XXX
0877565XXX
0898255XXX
0889579XXX
0886719XXX
0877077XXX

*За покупки от онлайн магазин, при които не се издава касова бележка, е допустимо прилагането на друг документ доказващ покупката и вида на закупените продукти.

Организатор на играта „Арома Козметикс“ АД, гр. София 1271, ул. „Кирил Благоев“ №12. Период на играта: 01.02 – 29.02.2024 г.
Пълните условия за провеждане на играта и политиката за защита на личните данни можете пълните условия на играта.
Изображенията на наградите са с илюстративна цел.