Регистрирай касовата бележка

Регистрирай касовата бележка

Регистрацията приключи.

Регистрирай касовата бележка

Общи условия

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “ЗДРАВЕ ЗА ВСЕКИ”

„ЗДРАВЕ ЗА ВСЕКИ”(„Играта”) се организира и провежда от “Арома Козметикс” АД, ЕИК: 201811050, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Благоев“ №12, наричан „Организатор” по-долу. Играта „ЗДРАВЕ ЗА ВСЕКИ” се организира с рекламна цел за популяризирането на марката „Здраве”.
Виж повече
Изменение и допълнение на настоящите правила относно наградите

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тази политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.
Виж повече

Общи условия