Регистрирай касовата бележка

Регистрирай касовата бележка

Регистрацията приключи.

Регистрирай касовата бележка

Общи условия

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “ЗДРАВЕ ЗА ВСЕКИ”

„ЗДРАВЕ ЗА ВСЕКИ”(„Играта”) се организира и провежда от “Арома Козметикс” АД, ЕИК: 201811050, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Благоев“ №12, наричан „Организатор” по-долу. Играта „ЗДРАВЕ ЗА ВСЕКИ” се организира с рекламна цел за популяризирането на марката „Здраве”.
Виж повече

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тази политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.
Виж повече

Общи условия

Печеливши

Вижте списък с печелившите

Участници, изтеглени като резерви

Всеки участник, спечелил Награда на стойност над 100,00 лв., е задължен да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи издадената от организаторите служебна бележка. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

Печеливши